Falkland

Woa, beastmen

En noggal veel!

Onze avonturiers gingen de volgende dag al gauw de wildernis in, opzoek naar meer hoofden voor hun collectie. Helaas valt Larandar van de trap, gaat door zijn voet en moet die dag binnen zitten. In het bos vinden onze avonturiers wel wat beastman, maar niets bijonders. Tot ze op een gegeven moment per ongeluk op een hele beastman horde stuiten. Gelukkig weten ze onopgemerkt te blijven – of dat dachten ze. Ze werden verast door een groep beastmen, met een shamaan aan het hoofd. Na een episch gevecht dat bijna het leven van één van de avonturiers kostte overwonnen zij de shamaan. Ze reisde zo snel mogelijk terug naar de stad, om daar het leger te waarschuwen voor deze horde, die op weg was naar de stad. Het leger had net tegen een beastmen legertje gevochten, maar dit was waarschijnlijk een soort afleidingsmanouvre geweest. Na een moeilijke procedure van wachters, wachten, en een kazerne kwam hun verhaal eindelijk door naar de generaal, die zijn verkenners er op uit stuurde. Hij kwam er achter dat het verhaal van onze avonturiers klopte en bedankte de avonturiers. Ze meosten zelfs op audientie komen bij de koning, die hen rijkelijk beloonde. Maar wie was toch die man in dat donkere gewaad dat ook in de grote zaal van het palijs was?

Comments

Lucardo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.